فصل فناوری اطلاعات زیرساخت اطلاعات الکترونیکی

فصل: فناوری اطلاعات زیرساخت اطلاعات الکترونیکی اخبار سیاسی هیات دولت دولت الکترونیک

تروریستان و حامیان آنان شکست خواهند خورد

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید می کند که دولت و مردم افغانستان با گروه‌های تروریستی و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای آنان با قاطعیت مبارزه می کن ..

ادامه مطلب